Kadry i płace

praca kadrowa z komputeremZajmuję się sprawami związanymi z kadrami i płacami w firmach. Dbam o to, aby dokumentacja pracownicza była prowadzona w sposób uporządkowany oraz zgodny z przepisami. Ściśle przestrzegam poufności danych osobowych, a także wymogów dotyczących ich przetwarzania. Zapewniam między innymi:

  • przygotowywanie i prowadzenie akt osobowych,

  • przygotowywanie dokumentacji związanej z zatrudnieniem – umowy o pracę zlecenia i o dzieło, a także świadectwa pracy,

  • zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników w ZUS,

  • sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu,

  • sporządzanie list płac dla pracowników na etacie oraz rachunków do umów zlecenia i o dzieło,

  • sporządzanie comiesięcznych deklaracji ZUS i deklaracji dla urzędu skarbowego od wypłaconych wynagrodzeń PIT-4R,

  • sporządzanie zestawień wypłaconych wynagrodzeń i odprowadzonych składek ZUS,

  • przygotowywanie rocznych deklaracji podatkowych PIT-11, PIT-8AR etc.

 

Dlaczego warto korzystać z pomocy biura rachunkowego?

Wielu przedsiębiorców decyduje się prowadzić kadry i płace we własnym zakresie. Takie rozwiązanie ma jednak wiele minusów. Przede wszystkim przedsiębiorca musi ponieść wysokie koszty związane z utrzymaniem dodatkowych stanowisk pracy oraz samodzielnie nadzorować postępy podległego zespołu. Korzystając z outsourcingu kadr i płac przedsiębiorca może znacznie zoptymalizować koszty administracyjne. Oprócz tego w ten sposób właściciel firmy zyskuje bezpieczeństwo, iż żadne dane wrażliwe, jak chociażby wysokość wynagrodzeń poszczególnych pracowników, nie zostaną przekazane niepowołanym osobom. Dużym atutem korzystania z usług mojego biura rachunkowego jest również fakt, iż działam samodzielnie, w oparciu o profesjonalne oprogramowanie i rozległą wiedzę z zakresu prawa pracy.