Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów

księga przychodów i rozchodówOferuję prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów w ramach księgowości uproszczonej. W tym zakresie pomagam zarówno osobom fizycznym, które prowadzą działalność gospodarczą, jak i spółkom jawny, partnerskim i cywilnym. W ramach obsługi zapewniam:

  • ewidencję operacji gospodarczych,
  • sporządzanie deklaracji podatkowych i przekazywanie ich do urzędu skarbowego,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  • sporządzanie rozliczeń rocznych.

Dbam o to, aby współpraca z klientem przebiegała bezproblemowo. Do powierzonych obowiązków podchodzę z pełnym zaangażowaniem, rzetelnie dokonuję wszelkich rozliczeń księgowych i dbam o dopełnianie formalności we wskazanych terminach. Chętnie objaśniam wszelkie wątpliwości dotyczące księgowości uproszczonej, jakie pojawiają się w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Kiedy obowiązuje księgowość uproszczona?

Księgowość uproszczona nazywana także małą księgowością obowiązuje podmioty gospodarcze, które w poprzednim roku obrotowym nie przekroczyły progu 2 000 000 euro. Chodzi o uzyskane przychody związane ze sprzedażą usług i towarów oraz innymi operacjami finansowymi.

Powinny z niej korzystać wymienione wcześniej osoby fizyczne, spółki cywilne, jawne, partnerskie, jak również spółdzielnie socjalne, które rozliczają się na zasadach ogólnych lub podatku liniowego. W momencie, kiedy przychody są wyższe firma musi obowiązkowo przejść na pełną księgowość.