Wnioski i biznes plany przy ubieganiu się o dofinansowania

biznes plan i kalkulatorZ mojego doświadczenia wynika, iż wiele osób chciałoby skorzystać z dofinansowania przeznaczonego na otwarcie lub rozwój przedsiębiorstwa, aczkolwiek obawia się skomplikowanej procedury pod kątem formalnym. Z tego też względu oferuję profesjonalną pomoc w wypełnianiu wniosków i konstruowaniu biznesplanów na potrzeby konkretnych projektów. Mogą być to dofinansowania ogłaszane zarówno przez Urzędy Pracy, jak i podmioty zewnętrzne. Oferuję fachowe doradztwo oraz wsparcie merytoryczne. Przygotowuję dokumentację dla przedstawicieli różnorodnych branż.

 

Jak napisać dobry biznesplan?

Dobrze przygotowane opracowanie powinno być przede wszystkim odpowiednio przemyślane. Jest to właściwie jedyna zasada, którą powinny kierować się wszystkie osoby piszące biznesplan. Każda firma będzie bowiem działała na zupełnie innych zasadach, z uwagi na różnice związane z wybraną branżą, grupą docelową czy konkurencją. Nie sposób więc opierać się o uniwersalny szablon. W mojej pracy kieruję się zasadą, iż każdy biznesplan powinien być inny, dlatego też do wszystkich moich klientów podchodzę w sposób indywidualny. Wspólnie opracowujemy wizję i misję przedsiębiorstwa, a następnie przelewam wszystko na papier, aby wpisać się w klucz i wymagania podmiotów ogłaszających projekt dofinansowywany z funduszy krajowych lub unijnych.